RUA SATLI 2011 (Dari Satli Untuk Satwa Liar)

Hari Jumat, 16 Desember 2011, Himpro Satwaliar FKH IPB menggelar Rapat Umum Anggota (RUA). Ada tiga agenda penting yang diusung dalam RUA yang dipimpin oleh Agung Sudomo, yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepengurusan Satli 2010/2011, Pembahasan AD/ART, dan Pemilihan Ketua Satli untuk periode 2011/2012.

Satlier’s dari angkatan 43, 44, hingga 46 hadir dalam RUA kali ini. Ditengah kesibukan para satlier’s, mereka menyempatkan diri untuk hadir dalam acara ini. Para satlier’s berkumpul untuk merumuskan yang terbaik untuk Himpro Satli.

Setelah melewati diskusi yang cukup alot, akhirnya LPJ dari kepengurusan Satli 2010/2011 diterima. Banyak sekali rekomendasi yang diterima untuk kebaikan Himpro Satli di masa mendatang. Pembahasan AD/ART juga tak kalah menarik, para peserta sangat antusias membaca pasal demi pasal yang terdapat di AD/ART. Walaupun acara ini merupakan acara yang formal, namun tak jarang terjadi kejadian-kejadian lucu yang terjadi selama RUA berlangsung. Yang paling seru adalah pemilihan ketua Satli untuk periode 2011/2012. Ada lima calon ketua yang semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sampai akhirnya terpilih ketua Satli untuk periode 2011/2012, Irwan Manshur Ahmad, menggantikan ketua periode sebelumnya, A. Pandu Wibisono.

Irwan Manshur Ahmad
Irwan Manshur Ahmad
Satli FKH IPB
Rapat Umum Anggota Satli 2011

Harapan, rekomendasi dan dukungan sudah diberikan kepada ketua yang terpilih. Tentu saja itu semua dilakukan demi kebaikan Himpro Satli di masa mendatang. Semoga dengan terpilihnya ketua baru ini, dapat memberikan semangat baru dan inovasi baru untuk kebaikan satwa liar, habitat satwa liar dan kebaikan ekosistem dunia.

Salam Lestari!

Leave a Reply

Your email address will not be published.